Leiderdorp, laat van je horen!

Vertel de politiek wat je wilt aankaarten in Leiderdorp.
Wij maken van jouw kwestie een gemeentekwestie.

Alle kwesties

Op deze pagina zie je een overzicht van alle kwesties. Bekijk de kwesties van je dorpsgenoten of deel zelf wat er anders of beter kan in Leiderdorp. (Voor beter zicht eventueel uw mobiel een kwartslag draaien)

Wilt u meer groenvoorzieningen?

Dank u!
Maak een keuze
Laden...

Maximum snelheid op Mauritssingel moet lager

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
De maximum snelheid op de Mauritssingel tussen A4 en de Achthovenerbrug is te hoog. Deze is nu 50 km per uur. Het autoverkeer veroorzaakt veel geluidshinder voor de aangrenzende huizen. Sommige bewoners doen ‘s nachts de ramen dicht omdat ze anders wakker worden van het verkeer. Het is gewenst de maximum snelheid te verlagen naar 30 km per uur. Dat is ook zo in Leiden op de Burggravenlaan en in Zoeterwoude Rijndijk op de Hoge Rijndijk.De lagere snelheid over ongeveer 500 meter tussen A4 en Achthovenerbrug leidt tot een langere rijtijd van slechts ongeveer 30 seconden.

Meer aantrekkelijke wandel- en fietsroutes gewenst

Dank u!
Maak een keuze
Laden...

Snelweg genaamd Voorhoflaan

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
Vooral in het weekeind of s avonds, wordt de weg vaak als racebaan gebruikt.

Hoge snelheid Voorhoflaan.

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
Sinds 17 jaar wonen wij aan de Voorhoflaan, er zijn 2 keer mensen aan de deur geweest voor een handtekeningenactie. Deze handtekeningen zouden aangeboden worden aan de gemeente om deze snelweg aan te pakken. Er is nog nooit actie ondernomen. Mijn vraag: komt er nog een reactie hierop?

Betere verkeersdoorstroming op Engelendaal

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
Stel de verkeerslichten op het Engelendaal beter af zodat er geen sluipverkeer door de wijk gaat.

Er moet stil asfalt op de Gallaslaan komen

Dank u!
Maak een keuze
Laden...

Het betegelen van tuinen

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
In het maandblad Eigen Huis van september 2017 stond dat de nieuw te vormen fusiegemeente Altena in Brabant overweegt om een tegeltaks in te voeren om de wateroverlast in woonwijken tegen te gaan. Het is mij namelijk al jaren een doorn in het oog dat steeds meer mensen hun tuin deels of helemaal betegelen. Ik vind dat de gemeente, eventueel in samenspraak met het waterschap, hier iets tegen moet doen. Vandaar dat een tegeltaks mij een probaat middel lijkt.

Fiets-en voetpaden langs de Engelendaal zo snel mogelijk herstellen.

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
Tijdens de renovatie van de Engelendaal zijn de fiets-en voetpaden bij de kruisingen meegenomen en ook opgeknapt. De tussen liggende stukken zijn in zeer slechte staat en onlangs is er nog iemand lelijk op haar gezicht gevallen over een losse stoeptegel.Het fietspaddeel waar ik zelf regelmatig fiets is ook erg gevaarlijk. Gemeente doe er iets aan voordat er nog meer ongelukken gebeuren!

heimwee naar de oude bushokjes op de Engelendaal

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
de nieuwe bushokjes op de Engelendaal zijn niet prettig om in te staan. In de zon wordt het erg heet, want de bovenkant is doorzichtig glas. In de schaduw waai je weg, want de ene zijkant is open. Bij vochtig weer beslaan de ramen en kun je niet goed zien of de bus aankomt. Ik begrijp niet waar die glazen voorkant voor dient. Het geeft geen meerwaarde.

Bloembollen

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
Het is absurd om voor 105.000 euro bloembollen te planten op de Engelendaal. De partijen in de gemeenteraad die daarvoor groen licht hebben gegeven, moeten zich schamen.Zeker in deze tijd waarin er nog heel veel Leiderdorpers afhankelijk zijn van hulp en dat onvoldoende krijgen.

Wat zou het fijn zijn als wij Leiderdorpers weer over een stadstheater(tje) kunnen beschikken!

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
We gaan voor miljoenen de sterrentuin opnieuw opknappen, waar overigens geen eer aan te behalen valt, Laten we die gebruiken voor een gezellig stadstheater op de plaats van het oude stadhuis, tegen het Winkelhof aan ,zodat we weer kunnen genieten van theater, muziek, film , cabaret, ballet ,noem het maar op! Dan krijgen we weer een levendiger centrum! Belangrijk voor sociale contacten voor de gewone burger! Desnoods proberen we door ludieke acties of andere middelen alvast wat geld te genereren plus die miljoenen die nu voor de sterrentuin gereserveerd staan!

Geef het fietspad Jaagpad van de Does richting Koudekerk weer de ruimte.

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
De hek- en bouwwerken tegen het fietspad aldaar versmallen het paadje en je kunt nauwelijks passeren. Dat is een knooppuntroute onwaardig. Haal die zaken weg.

in navolging op adoptie speeltuin in de buurt, adopteer een Leiderdorpse boom of bomengroep!

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
Vol trots laat wethouder mc. Daniël/PVDA weten op zijn vlog dat er een vierde overeenkomst is getekend door gemeente met buurtbewoners in verband met adoptie van speeltuin. Trotse bestuursleden, bewoners, ambtenaren en wethouder uiteraard. Volop kom je in de gemeente borden tegen namens de lokale VVD met teksten als: “ ruimte voor honden”. Zomaar twee voorbeelden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart a.s. Wat zou het prachtig zijn als de toekomstige wethouder van groen/openbare werken ook de zoveelste gebruiksovereenkomst kan ondertekenen in het kader van: “adopteer een Leiderdorpse boom of bomengroep”. Net zoals de speeltuinen kan hiervoor gekozen worden door de buurtbewoners of geïnteresseerden. De huidige bomenpopulatie in Leiderdorp staat de komende jaren sterk onder druk. Een goed voorbeeld zijn de vele kapvergunningen voor diverse herinrichtingen of bijvoorbeeld bomen die voor een enkele bewoner tot klachten leidt vanwege schaduw of vallende bladeren. Nu heeft Leiderdorp onlangs wel haar bomennota geactualiseerd, waarin de burger goed kan lezen wat Leiderdorp wil uitstralen met de gemeentelijke bomen. Toch staan bomen ouder dan 30 jaar in bepaalde straten/lanen thans behoorlijk onder druk. Door genoemde en onvermijdelijke herinrichtingszaken worden er gemakkelijk kapvergunningen verleend. Herplant wordt in de meeste gevallen wel gedaan, maar dit betreft zulke minimale afmetingen van bomen dat je nog lang niet kan spreken van een boom. Daarom een pleidooi aan iedereen ( bewoners alsmede de politiek): adopteer een boom of bomengroep. Het bomenbestand in Leiderdorp is niet oneindig, maar staat wel onder druk. Niet enkel vanwege achterstallige boomonderhoudskwesties door jarenlange bezuinigingen. Net als bij de adopties van speeltuinen op dit moment moet ook de “groene” weg vrijgemaakt kunnen worden door College van B&W om bewoners cq geïnteresseerden, de ruimte te creëren om – door de gemeenteraad vastgestelde condities ( lees kaders- en randvoorwaarden) bomen of boomgroepen te adopteren in de straat, wijk. Een goed startvoorbeeld zou het volgende kunnen zijn: de bomengroep op de Bult op de Van der Valk Boumanweg nabij de rozentuin. Hier staat een schitterende “honderdjarige” Schubbenboom (Zelkova) en een 4 -tal kastanjebomen als groep bijeen. Een prima bomenhabitat, een rustpunt op zich. Er wordt echter weinig aandacht door de gemeente besteed aan deze bomen. Niet enkel in boomonderhoud, maar ook met de omgeving. Je zou hier één of twee bijenhotels kunnen plaatsen. En ook een informatiepaneel. Deze plek, de Bult, heeft een geschiedenis, kortom historie. Op het paneel kan dit uitvoerig bekend gemaakt worden. Plaats er ook 1 of 2 zitbankjes en het totale beeld geeft vervolgens een uitbundige plek om te vertoeven. Een ander voorbeeld is een Leiderdorpse bomenroute. Plaats of hang bomenbordjes bij bijzondere bomen in het dorp, wijk of straat. Hopelijk pakt de politiek bovenstaand plan op na de verkiezingen. Maar ook een oproep aan de bewoners: Adopteer een Leiderdorpse boom of Bomengroep: maak dit kenbaar en maak er werk van! Edwin Brussee Contactpersoon, boominspecteur Bomenstichting Leiderdorp

Hondenbelasting moet in Leiderdorp worden afgeschaft

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
Ik vraag mij echt af waarom er in Leiderdorp, in tegenstelling tot veel andere gemeenten, eigenlijk nog steeds hondenbelasting wordt geheven. Hondenbelasting is vrij uniek in de zin dat het de enige belasting is die op het bezit van huisdieren wordt geheven. Voor geen enkel ander huisdier moet men belasting afdragen. Een korte zoektocht op internet leert mij dat de oorsprong van de hondenbelasting waarschijnlijk moet worden gezocht in de 15e eeuw. Toen werd de belastingopbrengst gebruikt om de armenzorg te financieren. Later werd hondenbelasting vooral geheven om de overlast van rondzwervende honden en de verspreiding van hondsdolheid in te perken. Een tegenwoordig veel gehoord argument voor het heffen van hondenbelasting is “de vervuiler betaalt.” Maar is dat wel zo? De vervuiler is namelijk verplicht om zelf de poep van zijn hond(en) op te ruimen, dus van vervuiling kan eigenlijk helemaal geen sprake zijn (natuurlijk zie ik ook dat de opruimplicht niet door elke hondenbezitter wordt nageleefd, maar dat betekent nog niet dat dan iedere hondenbezitter maar hondenbelasting moet afdragen. Dat is net zoiets als alle autobezitters bekeuren voor door rood licht rijden, omdat een deel van de autobezitters die overtreding begaat). Mijn vermoeden is dat hondenbelasting in Leiderdorp uitsluitend wordt geheven omdat de wet hier de mogelijkheid toe biedt. Op de website van de gemeente Leiderdorp wordt voor andere soorten belasting duidelijk uiteengezet waarom de betreffende belasting wordt geheven en wat er met dat belastinggeld wordt gedaan. Over rioolheffing lees ik bijvoorbeeld op de gemeentelijke website het volgende: “Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing (heffing op het gebruik van het riool) verschuldigd. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering.” Een helder en duidelijk verhaal. Ik weet waarom ik betaal en wat er met het belastinggeld gebeurt. Met betrekking tot de hondenbelasting staat er op de website niets meer dan “Iedere gemeente heeft het wettelijke recht hondenbelasting te heffen. Heeft u 1 of meer honden, dan kan de gemeente u een aanslag opleggen voor hondenbelasting.” Hier staat dus eigenlijk zoveel als “niet omdat het moet, maar gewoon omdat het kan.” Dit bevestigt mijn vermoeden: de enige reden waarom in Leiderdorp hondenbelasting wordt geheven is de wettelijke mogelijkheid. Het geld dat als hondenbelasting wordt geïnd gaat voor zover ik weet rechtstreeks naar de algemene middelen en is daarmee in mijn ogen een oneerlijke belasting: waarom moet een hondenbezitter méér bijdragen aan de algemene middelen dan andere inwoners? Rechtvaardiging van de heffing van hondenbelasting zit volgens mij niet in het plaatsen van depodogs (dat was vooral een eenmalige investering) of het faciliteren van losloopgebieden (het enige omheinde losloopveld in de Houtkamp is in de afgelopen jaren met regelmaat voor andere doeleinden gebruikt en de overige losloopgebieden kosten de gemeente niets meer dan het overige groen in het dorp). Blijft over het gratis verstrekken van poepzakjes, maar die wil ik in plaats van hondenbelasting voortaan best uit eigen zak betalen…

Herstel straten wijken, herstel wegen,herstel stoepen eigenlijk onderhoud

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
De stoepen en straten zijn gevaarlijk voor de bewoners het herstel moet goed gebeuren door gerenommeerde bedrijven en niet de goedkoopste. Leiderdorp moet meer doen in de wijken.

Fijnstof rond de Engelendaal

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
Fijnstof en andere emissies kunnen slecht zijn voor je gezondheid. Met name rond de Engelendaal is de concentratie van fijnstof mogelijk erg hoog. Het zou fijn zijn als de gemeente hier fijnstofmetingen uitvoert en zonodig maatregelen neemt.

Invullen vragenlijst Lokale monitor voor de 2 jaarlijkse vragenlijst van FNV

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
Dames en heren van GroenLinks, als inwoner van Leiderdorp ben ik teleurgesteld. Elke 2 jaar vraagt het FNV aan alle gemeentes in Nederland om een vragenlijst in te vullen over allerlei zaken die voor burgers van belang zijn om te weten. Dit jaar zijn er 3 sectoren te weten 1: Werk en Inkomen 2: de Zorg 3: inkoop sociaal domein . De antwoorden worden verzameld en Professioneel beoordeeld en met elkaar vergeleken. Zodat er per gemeente een duidelijk beeld ontstaat hoe Gemeentes het doen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Er volgen landelijke en regionale publicaties over zodat ook inwoners geïnformeerd zijn hoe hun gemeente het doet op deze terreinen. Voor FNV lokaal zijn deze gegevens van belang om te weten welke zaken van belang zijn om beleid te voeren, om zaken aan te kaarten die verbetering behoeven of juist te leren van gemeentes die het erg goed doen op de drie terreinen. Vooral sinds het Rijk diverse zaken over de schutting heeft gegooid bij de gemeentes. Het FNV heeft de vragenlijsten ook bij Leiderdorp digitaal bezorgd met het verzoek deze voor 5 november in te vullen. Erg teleurstellend is het dat Leiderdorp erg ongeïnteresseerd is en invulling weigert met als argument we hebben al zoveel van deze aanvragen en geen Tijd. Dit gebeurde door ambtenaren van Leiderdorp.(o.a. hr De Laaf). Het FNV is niet zomaar een organisatie, meer dan 1 miljoen leden en ook steeds meer jongeren worden lid. Bovendien word landelijk en regionaal gepubliceerd over de resultaten in een ranglijst: wie doet het het beste en wie het slechtste. Ook volgt een lijst van gemeentes die niet mee wilden doen. Mijn vraag aan GroenLlinks is dus: Zou U uw invloed willen aan wenden om er voor te zorgen dat Leiderdorp de vragen alsnog gaat invullen? Ik kan eventueel ook zorgen voor de Vragenlijsten. Ik wil de zaak eventueel ook Mondeling toe komen lichten. Alvast bedankt voor uw aandacht. Bas Venema Leiderdorp

Zachter rijden in Leiderdorp: gemeente stimuleer dit!

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
Op veel wegen in Leiderdorp wordt met auto’s nogal hard gereden. Dat geeft overlast in de vorm van extra verkeerslawaai en het verhoogt het brandstofgebruik van de auto’s. Daarom zou het fijn zijn als de gemeente Leiderdorp automobilisten stimuleert om wat zachter te rijden, bijvoorbeeld 40 km per uur.

Waar blijft de gemeentegids 2018 van Leiderdorp?

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
Volgens mij is er dit jaar helemaal geen gemeentegids van Leiderdorp uitgekomen. Een heleboel mensen stellen nog steeds deze gids op prijs. Waarom wel in Leiden en niet in Leiderdorp?

Leiderdorp moet er alles aan doen om een ijsbaan van ten minste 333 meter te helpen verwezenlijken

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
Veel Leiderdorpers houden van sport en beweging. Nu de kans zich aandient om dicht bij huis (in Leiden) in een moderne ijshal te schaatsen moet Leiderdorp er alles aan doen om een baan van ten minste 333 meter te helpen verwezenlijken.

de plaats van gebouw De Menswording aan het Heelblaadjespad

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
Op de plaats van gebouw De Menswording aan het Heelblaadjespad kan Leiderdorp heel wat woningzoekenden kwijt. Het mag wat gemeenschapsgeld kosten om de overlast voor omwonenden (minder licht, lucht en rust) tot een minimum te beperken.

Herinrichting plein bij de Winkelhof

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
Wereldhaven, de eigenaar van Winkelhof, heeft laten weten af te zien van uitbreiding van Winkelhof! Gemeentehuis voor niets afgebroken dus en het plein is al jaren niet onderhouden. Er moet zo snel mogelijk een plan komen om het plein op te knappen en er een aantrekkelijke plek om te verblijven van te maken!

Het laantje vanaf de Hoogmadeseweg langs de taxicentrale naar Monuta Soek is al jaren in zeer slechte staat.

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
Het laantje vanaf de Hoogmadeseweg langs de taxicentrale naar Monuta Soek is al jaren in zeer slechte staat, een schande voor de gemeente. Er komen veel mensen vanuit andere gemeenten.  Het is geen visitekaartje maar een aanfluiting. Kan dat niet opgeknapt worden? De gemeente geeft heel veel geld uit aan onzinnige dingen maar hier laten ze het afweten.

Maak van de Boterhuispolder het hele jaar rond een vuurwerkvrije zone!

Dank u!
Maak een keuze
Laden...
Ik woon vlakbij de Boterhuispolder, steeds vaker hoor ik geknal van vuurwerk afkomstig uit deze polder. Het varieert van lichter werk, zoals een doos met kanonslagen (laatst aangetroffen op een wandelpad in de polder) tot zwaarder vuurwerk (afgelopen zondagochtend om 4u een keiharde knal (vuurwerkbom?) bij mij om de hoek, ben me doodgeschrokken!). Daarna hoorde ik nog een knal in de verte, en veel vogels krijsend opvliegen. Arme beesten denk ik dan, in de polder lopen diverse beesten rond (schapen, zwanen, vogels etc). Maar voor omwonenden is het ook geen pretje. Heb die nacht geen oog meer dichtgedaan. Ik heb het gemeld bij de politie, die avond pas want op het moment zelf was ik verstijfd van schrik. Maar hebben die genoeg capaciteit? En hoe groot is de pakkans? De landelijke politiek zou dit m.i. ook moeten oppakken. Vuurwerk moet iets zijn om samen van te genieten (denk aan professionele vuurwerkshows bij evenementen op geschikte plekken), niet iets om je medemens/medeschepselen dodelijke schrik mee aan te jagen! Graag anoniem plaatsen, ik weet dat deze kwestie helaas gevoelig ligt.

Volg ons.